Etterkonsultasjon, 20 min.

En etterkonsultasjon har som formål å fungere som en ettertest/etter kontroll av tidligere gjennomført(e) behandling(er).

Konsultajonen varer i 20 minutter og vil inneholde kartlegging og kontroll av resultater fra tidligere behandling for å sjekke at det er en videre fremgang, og ikke en potensiell stagnasjon eller tilbakegang, etter behandlingsslutt.

Varighet: 30 minutter
Pris: 390

Etterkonsultasjon, 20 min. tilbys av:

Yann Eric (Oslo), Yann Eric (Løten)

» Browse schedule.